Ontwikkelingen Balkweiterhoek 76

Ontwikkelingen Balkweiterhoek 76

Oktober 2022

In september is tot verrassing van veel inwoners gestart met de sloop van de kassen op perceel Balkweiterhoek 76. Over de toekomstige bestemming van dit perceel heerst onduidelijkheid. De Dorpsraad kan hierover het volgende meedelen:

Voor de zomer heeft het nieuwe bestuur van de Dorpsraad kennisgemaakt met enkele ambtenaren van het gemeentehuis. Perceel 76 kwam ter sprake, evenals eerdere toezeggingen over een geluidswal en het betrekken van de gronden bij het Meester Derrikspark.

Door de gemeente werd verteld dat de provincie op zoek was naar locaties voor statushouders en spoedzoekers. De provincie wilde dit perceel (eigendom van de provincie) samen met de gemeente onderzoeken. De Dorpsraad heeft haar bedenkingen hierbij uitgesproken en het belang uitgesproken het dorp hier goed en tijdig bij te betrekken. Gemeente en Dorpsraad kwamen overeen dat de gemeente de Dorpsraad zou benaderen wanneer er meer informatie was. De gemeente heeft verzocht hierover nog niet richting inwoners te communiceren, maar er begonnen geruchten te komen. Daarom heeft de Dorpsraad tijdens de openbare vergadering van 11 juli de inwoners geïnformeerd. De notulen zijn hier terug te lezen.

De start van de sloop van de kassen kwam tijdens de openbare vergadering van de Dorpsraad van 12 september ter sprake. Het verslag is hier terug te lezen. Hoewel de gemeente heeft toegezegd contact op te nemen in geval van nieuwe informatie, heeft de Dorpsraad besloten zelf contact op te nemen, voor opheldering. Hier is een korte weergave van het telefoongesprek te vinden.

Tijdens de reguliere openbare vergadering van de Dorpsraad van maandag 10 oktober zal een afvaardiging van de gemeente aanwezig zijn om met bewoners in gesprek te gaan en vragen te beantwoorden.

———————————————————

OKTOBER/NOVEMBER 2020

Via deze link kunt u de ontwikkelingen volgen van de “Herinrichting Balkweiterhoek”, https://samen.medemblik.nl/nl-NL/folders/herinrichting-balkweiterhoek-in-zwaagdijk-west