Ontwikkelingen Balkweiterhoek 76

Ontwikkelingen Balkweiterhoek 76

Februari 2023

De Dorpsraad heeft van de gemeente Medemblik een kopie van een brief aan de provincie Noord-Holland ontvangen. Naar aanleiding van deze brief heeft de werkgroep BWH 76/76A de geplande inwonersavond van 1 februari geannuleerd.

De werkgroep heeft met wethouder Broeders de inhoud van de brief besproken. De werkgroep geeft de inwoners op korte termijn een schriftelijke terugkoppeling.

—————————————-

Januari 2023

De werkgroep BWH 76/76A nodigt de inwoners uit voor een inwonersavond op woensdag 1 februari.

Diverse artikelen uit de media:

Een mogelijke opvanglocatie in Zwaagdijk-West: hoe staat het ervoor? – NH Nieuws
Provincie neemt begin 2023 besluit over opvanglocatie Zwaagdijk-West – NH Nieuws
Locatie voor mogelijke opvang statushouders in Zwaagdijk-West ook voor spoedzoekers – NH Nieuws
Komt hier in Zwaagdijk-West een verblijf voor statushouders en spoedzoekers? – NH Nieuws

—————————————–

December 2022

Vanuit de Dorpsraad is er een werkgroep opgesteld die namens de Dorpsraad en namens de inwoners contact onderhoudt met de gemeente en de provincie.

——————————————

Oktober 2022

In september is tot verrassing van veel inwoners gestart met de sloop van de kassen op perceel Balkweiterhoek 76. Over de toekomstige bestemming van dit perceel heerst onduidelijkheid. De Dorpsraad kan hierover het volgende meedelen:

Voor de zomer heeft het nieuwe bestuur van de Dorpsraad kennisgemaakt met enkele ambtenaren van het gemeentehuis. Perceel 76 kwam ter sprake, evenals eerdere toezeggingen over een geluidswal en het betrekken van de gronden bij het Meester Derrikspark.

Door de gemeente werd verteld dat de provincie op zoek was naar locaties voor statushouders en spoedzoekers. De provincie wilde dit perceel (eigendom van de provincie) samen met de gemeente onderzoeken. De Dorpsraad heeft haar bedenkingen hierbij uitgesproken en het belang uitgesproken het dorp hier goed en tijdig bij te betrekken. Gemeente en Dorpsraad kwamen overeen dat de gemeente de Dorpsraad zou benaderen wanneer er meer informatie was. De gemeente heeft verzocht hierover nog niet richting inwoners te communiceren, maar er begonnen geruchten te komen. Daarom heeft de Dorpsraad tijdens de openbare vergadering van 11 juli de inwoners geïnformeerd. De notulen zijn hier terug te lezen.

De start van de sloop van de kassen kwam tijdens de openbare vergadering van de Dorpsraad van 12 september ter sprake. Het verslag is hier terug te lezen. Hoewel de gemeente heeft toegezegd contact op te nemen in geval van nieuwe informatie, heeft de Dorpsraad besloten zelf contact op te nemen, voor opheldering. Hier is een korte weergave van het telefoongesprek te vinden.

Tijdens de reguliere openbare vergadering van de Dorpsraad van maandag 10 oktober was een afvaardiging van de gemeente aanwezig om met bewoners in gesprek te gaan en vragen te beantwoorden. Ook raadsleden en fractieleden van de provincie waren aanwezig. Het verslag van deze drukbezochte avond is hier te lezen.

———————————————————

OKTOBER/NOVEMBER 2020

Via deze link kunt u de ontwikkelingen volgen van de “Herinrichting Balkweiterhoek”, https://samen.medemblik.nl/nl-NL/folders/herinrichting-balkweiterhoek-in-zwaagdijk-west