Dorpsraad

Dorpsraad

Wie maken deel uit van de dorpsraad?

De Dorpsraad wordt gevormd door vier inwoners van het dorp. Dat zijn:

  • Jurrie Lentz, voorzitter
  • Roos Bruin, secretaris
  • Erik Rood, penningmeester
  • Gerard Hoogeboom, lid
  • Simone Keijzer, lid

Wat is een dorpsraad?

Een dorpsraad is een schakel tussen de bewoners en de gemeente. Ofwel een aanspreekpunt voor zowel de burger als de gemeente. Het is één van de manieren om de bewoners te betrekken bij de voorbereiding en uitvoering van het gemeentelijk beleid. De dorpsraad streeft naar een verbetering van de leefbaarheid. Als dorpsraad hebben wij geen beslissende, maar wel een adviserende rol en kunnen we kritisch advies geven.

De dorpsraad van Zwaagdijk-West heeft zich een aantal doelen gesteld:

  • Het behartigen van belangen van de dorpsbewoners. Tevens het oplossen van knelpunten die de leefbaarheid van het dorp bedreigen.
  • Het onderhouden van contacten met de gemeente. Het verstrekken van adviezen, gevraagd of ongevraagd, aan het gemeentebestuur, gemeentelijke instellingen en andere instellingen van belang.
  • Het bevorderen van inspraakmogelijkheden.

Hierbij nodigen we de bewoners van Zwaagdijk-West dan ook uit om mee te denken, want we kunnen uw inbreng goed gebruiken.