Kernvisie

Kernvisie

De kernvisie is tot stand gekomen met medewerking van de inwoners. De basis hiervoor ligt bij de druk bezochte bewonersbijeenkomst op 30 mei 2017, de dorpsschouw; waar gemeente, Wooncompagnie, Wildebrasbestuur, inwoners en dorpsraad bij aanwezig waren en de gehouden enquête van de gemeente in juli 2017.

Klik hier voor de kernvisie Zwaagdijk-West 2019