Buurtpreventie-app

Buurtpreventie-app

Sinds december 2017 is er in Zwaagdijk-West een WABP (WhatsAppBuurtPreventie-app) actief voor het gehele dorp. Een WABP is een groep in de chatApp WhatsApp, waar buurtbewoners elkaar kunnen attenderen op verdachte en alarmerende situaties in de buurt. Bij escalatie van deze situatie zal men de politie inschakelen; 112 bij spoed; 0900-8844 bij minder urgente situaties. Op deze laagdrempelige manier, kunnen buurtbewoners bijdragen aan de veiligheid in de buurt.

Samen sta je sterk!

Wilt u toegevoegd worden aan de WABP-app, stuur dan een mail naar info@dorpsraadzwaagdijk-west.nl met uw naam en telefoonnummer.

Huisregels (bron: www.wabp.nl)

Wij verzoeken u vriendelijk onze regels te lezen en na te leven. Hiermee kunnen we ongewenste en ongepaste communicatie voorkomen binnen de groep en gebruik maken van de buurtpreventie-app zoals de bedoeling is.

 1. Deelnemers hebben minimaal de leeftijd van 18 jaar;
 2. Deelnemers zijn woonachtig en/of werkzaam in straat/buurt/wijk van de groep;
 3. WABP is een burgerinitiatief.
 4. De politie komt alleen in actie wanneer een melding bij 112 gedaan wordt. Bel 0900-8844 wanneer er geen spoed is.
 5. Gebruik de WABP volgens de SAAR afkorting:
 • S = Signaleer
 • A = Alarmeer 112
 • A = App om je waarneming bekend te maken aan anderen
 • R = Reageer, door bijvoorbeeld naar buiten te gaan en contact te maken met de persoon. De bedoeling is dat we van de verdachte persoon zijn plannen verstoren. Doe dit alleen als u dit veilig kunt doen zonder risico’s, maak bijvoorbeeld een praatje met de persoon. Doe dit nooit alleen.
 1. Laat door middel van een WhatsApp bericht aan elkaar weten dat 112 al gebeld is! Voorkom een regen van 112 meldingen;
 2. Let op het taalgebruik. Niet vloeken, schelden, discrimineren en dergelijke;
 3. Speel geen eigen rechter en overtreedt geen regels/wetten. Dus ook geen mobiele telefoon vasthouden tijdens het besturen van een voertuig;
 4. Het versturen van foto’s van een verdachte is alleen toegestaan t.b.v. het verstrekken van een signalement, wanneer dit voor de melding noodzakelijk/van meerwaarde is. Daderkenmerken zoals geslacht, huidskleur, lengte en gezicht kunnen ook goed beschreven worden in tekst. Denk bij voertuigen aan de kleur, het merk, het type en het kenteken;
 5. Gebruik deze WABP alleen waar het voor bedoeld is en niet voor onderling contact/privéberichten.

Aanvullende deelnemersvoorwaarden:

 1. Zodra u bent toegevoegd in de groep, zie je in WABP app vanzelf een melding staan. U hoeft hier niet op te reageren met een ”dank je wel” of bijvoorbeeld een emoticon. Stel dat er honderd mensen lid zijn van de groep, dan ontvangen al deze leden een niet urgent bericht en daar is de groep niet voor bedoeld. Het maakt mensen onnodig ongerust en sommige leden verlaten bij het meermaals plaatsen van onnodige berichten zelfs de groep.
 2. Heeft u vragen aan de beheerder, stel deze dan in een privébericht maar nooit in de groep zelf.
 3. Als u een alarmerende melding wilt doen, bel dan eerst 112 en app vervolgens de Alarm App groep.
 4. Plaats zo correct mogelijk een melding. Het is belangrijk dat u in het bericht zoveel mogelijk informatie plaatst, denk aan:
 • Locatie en tijdstip (Let op: in de WABP App mag u uitsluitend berichten plaatsen die op dat moment van toepassing zijn.
 • Soort (verdachte) situatie
 • Aantal personen
 • Eventueel voertuig inclusief kenteken
 • Beschrijving van voertuig en personen
 • Is 112 gebeld