Actueel

Actueel

Beste inwoner,

Maandag 15 november zal de openbare vergadering vervangen worden door een Zoombijeenkomst. Wilt u hierbij aanwezig zijn dan kunt u een mail sturen naar info@dorpsraadzwaagdijk-west.nl

-Opening
-Notulen 25 oktober
-Post en mededelingen
-Glasvezel, Delta Fiber Network
-Zonneweide
-Werkgroepen
-Nieuwsbrief
-Rondvraag
-Afsluiting
——————————————————————————————-

Beste allen,

Aankomende maandag 25 oktober is er weer een openbare dorpsraadvergadering. U bent van harte welkom om 20:00 uur in de Wildebras.


Agenda:
> Opening
> Notulen 20 september
> Post- en mededelingen
> Heeren van Zorg/kerk
> Werkgroepen
> Rondvraag
> Afsluiting


Tot dan!
—————————————————————————————————-

Beste inwoner van Zwaagdijk-West,

Op donderdag 14 oktober is er een informatieavond Woningbouw. Deze start om 19:30 uur tot plm. 21:45 uur (in de grote zaal van de Wildebras).

De agenda is als volgt:

19.30 uur: voorstelronde aanwezige personen die met de projecten te maken hebben, o.a. Frank Nannings (USP), Dick Olie en wethouder Andrea van Langen.

19.45 uur: korte toelichting over de voorgenomen bouw door Frank Nannings.

20.00 uur: vragen.

21.00 uur: informatie over het terrein aan het eind van de Balkweiterhoek.

21.15 uur: informatie over de grond gelegen tussen de Balkweiterhoek en de Klokkeweit.

21.45 uur: sluiting.

U bent hiervoor van harte uitgenodigd! ———————————————————————————————————–

Uitnodiging Dorpsraadvergadering

Maandag 20 september, 20:00 uur in de Wildebras is er een openbare dorpsraadvergadering. U bent hiervoor van harte uitgenodigd.

-Opening
-Notulen
-Post en mededelingen
-Werkgroepen
-Informatieavond woningbouw
-Nieuwsbrief
-Rondvraag
-Afsluiting

We hopen u dat te zien!
————————————————————————————————————

Gezocht dorpsraadleden

Het dorpsraadbestuur zoekt enthousiaste, betrokken bestuursleden die zich willen inzetten voor het de welzijn van de inwoners en de leefbaarheid in het dorp. Per jaar komen we 11 keer samen in een (openbaar)overleg, daarnaast is er geregeld contact/overleg met de gemeente Medemblik.

Ben je woonachtig in Zwaagdijk-West en zou je graag actief willen bijdragen aan de leefbaarheid van het dorp? Ben je begaan en heb je belangstelling in hoe de ontwikkelingen zijn in je nabije leefomgeving, voor nu en in de toekomst? Stuur dan een mail, voor aanmelding of meer informatie, naar info@dorpsraadzwaagdijk-west.nl.

————————————————————————————————————–

Uitnodiging digitale jaarvergadering 22 maart.


Op 22 maart (20:00 uur) is de jaarvergadering van de dorpsraad. Dit jaar zullen we, naast de vaste agendapunten, de lopende zaken bespreken, zoals o.a. de opwaardering van het park, woningbouw, energietransitie en de herinrichting van de Balkweiterhoek. Wij vinden het belangrijk dat u op de hoogte bent van wat er speelt in uw directe woonomgeving.


Daarom willen we, als dorpraad, u dan ook van harte uitnodigen voor deze jaarvergadering. Aanmelden kan via info@dorpsraadzwaagdijk-west.nl, u krijgt dan de link toegestuurd om deze digitale jaarvergadering bij te wonen.


Agenda

-Opening
-Jaarverslag en financieel verslag
-Bestuursleden gezocht
-Werkgroepen
  * Woningbouw
  * Zevenhuis
  * Openbaar vervoer
  * Herinrichting park
  * Energietransitie
  * Kromme Leek
  * Herinrichting Balkweiterhoek
-Vragen
-Afsluiting

Graag tot dan!


————————————————————————————————————————————————–

Beste inwoner,

De dorpsraad heeft een bewaarexemplaar nieuwsbrief gemaakt met informatie over huidige zaken. U kunt deze nieuwsbrief hier terug lezen.

————————————————————————————————————————-

Beste inwoner,

Bij deze wil de dorpsraad u uitnodigen voor de jaarvergadering (3 maart om 20:00 uur in de Wildebras. De dorpsraad brengt verslag uit van de activiteiten van het afgelopen jaar. Verder willen wij alle dorpsbewoners op de hoogte brengen van alle inspanningen om het meester Derrikspark op te waarderen. Tenslotte, willen wij met de bewoners praten over de invulling van de woningbouw in Zwaagdijk-West.

Agenda:

Van 20.00-20.10: verslag activiteiten en resultaten afgelopen jaar en financieel verslag 2019

Van 20.10-20.15: samenstelling nieuw bestuur van de Dorpsraad: aftreden en niet herkiesbaar Peter van Langen en Cees Diekman. Nieuwe leden Gerard Sneek en René Tigchelaar.

Van 20.15-20.45: verslag voortgang Mr Derrikspark door Simone Keijzer en Cees Diekman.

Van 20.45- 21.00: pauze

Van 21.00-21.45: woningbouw in Zwaagdijk-West:

 • 21:00-21:10: mogelijkheden en onmogelijkheden door Frank Nannings van USP
 • 21:10-21:20: voorlopige ideeën op basis van de mogelijkheden
 • 21:20-21:45: discussie en brainstormen met alle aanwezigen

Komt allen, het is belangrijk om uw stem te laten horen.

Met vriendelijke groet,

Dorpsraad Zwaagdijk-West

——————————————————————————————————————-

UITNODIGING DORPSRAADVERGADERING

Beste inwoner,

A.s. maandag 6 januari om 20:00 uur is er weer een openbare dorpsraadvergadering, in de Wildebras. Bij deze wordt u van harte uitgenodigd om hier bij aanwezig te zijn.

-Opening

-Notulen en actiepunten 2 december

-Post en mededelingen -Verslag kernagenda bijeenkomst

-Werkgroepen

   * Energietransitie

   * Openbare ruimte

   * Woningbouw

   * Zorg en welzijn

   * Herinrichting Balkweiterhoek

   * Kromme Leek

   * Openbaar vervoer

-Wijzigen doel stichting (finale instemming)

-Goedkeuring gemeente aanvraag budget

-Taakverdeling bestuur

-Thema-avonden (park, herinrichting Bwh, jaarvergadering)

-PR

-Rondvraag

-Afsluiting

De notulen van de besloten vergadering van 2 december kunt u hier inzien https://dorpsraadzwaagdijk-west.nl/agendanotulen/notulen

Met vriendelijke groet,

Dorpsraad Zwaagdijk-West

——————————————————————————————————————-

UITNODIGING DORPSRAADVERGADERING

Op maandag 2 september (20:00 uur in de Wildebras) is er weer een openbare dorpsraadvergadering. U bent hiervoor van harte uitgenodigd.

-Opening
-Notulen en actiepunten 1 juli
-Post en mededelingen
-Formats
-Voortgang werkgroepen
-Thema-avond Kromme Leek
-Rondvraag
-Sluiting


Met vriendelijke groet,

Dorpsraad Zwaagdijk-West
—————————————————————————–

UITNODIGING DORPSRAADVERGADERING

Bij deze wordt u van harte uitgenodigd voor de openbare dorpsraadvergadering van 1 juli, om 20:00 uur in de Wildebras.

– Opening.
– Notulen en actiepunten 3 juni.
– Post en mededelingen.
– Voortgangsagenda/formats.
– Voortgang werkgroepen.
– Meester Derrikspark, presentatie plm. 15 min.
– Rondvraag.
– Sluiting.

—————————————————————————-

UITNODIGING DORPSRAADVERGADERING

Bij deze wordt u van harte uitgenodigd voor de openbare dorpsraadvergadering van 3 juni, om 20:00 uur in de Wildebras.

– Opening.
– Notulen en actiepunten 6 mei.
– Post en mededelingen.
– Subsidieaanvraag.
– Voortgangsagenda gemeente Medemblik.
– Voortgang werkgroepen.
– Inventarisatiebeleid Kromme Leek gebied.
– Duurzaamheidsagenda.
– Rondvraag.
– Sluiting.

De notulen van de vergadering van 6 mei kunt u inzien op de website www.dorpsraadzwaagdijk-west.nl

—————————————————————————

UITNODINGING DORPSRAADVERGADERING.

Beste inwoner,

Bij deze wordt u van harte uitgenodigd voor de openbare dorpsraadvergadering van 6 mei, 20:00 uur in de Wildebras.


– Opening.
– Notulen 4 maart 2019/jaarvergadering.
– Post en mededelingen.
– Voortgangsagenda (reactie gemeente).
– Kernradenbijeenkomst 17 juni, onderwerpen.
– Functioneren werkgroepen.
– Dorpswerk Noord-Holland.
– Verzoek gesprek Hoogheemraadschap.
– Versterking dorpsraad.
– PR beleid.
– Rondvraag.
– Sluiting.

Met vriendelijke groet,

Dorpsraad Zwaagdijk-West

——————————————————————————————————————–

Uitnodiging jaarvergadering dorpsraad Zwaagdijk-West

Donderdag 4 april, aanvang 20.00 uur in de Wildebras.

ENERGIE ZUINIG – DUURZAAMHEID

Dit zijn veel gehoorde termen tegenwoordig, waar we allemaal mee te maken krijgen.

Maar hoe doe je dit op een succesvolle en slimme manier? Want er zijn veel mogelijkheden voor alle soorten woningen.

Wil je meer weten? Kom dan 4 april naar de Wildebras.

De inleiding van deze avond wordt verzorgt door enkele gastsprekers van het bedrijf DWH; Duurzaam Wonen Holland. Zij zullen enkele interessante oplossingen geven voor het verduurzamen van uw woning.

Tevens gelegenheid om vragen te stellen.

Agenda :

 1. Opening
 2. Gesprek onderwerp DWH: duurzaamheid
 3. Mededelingen en ingekomen stukken
 4. Notulen jaarvergadering 19-02-2017
 5. Jaarverslag 2018
 6. Financieel verslag 2018
 7. Samenstelling dorpsraad
 8. Rondvraag
 9. Sluiting

Beste allen,

Bij deze de laatste nieuwsbrief van dit jaar met actuele onderwerpen die spelen in het dorp. Heeft u deze nieuwsbrief nog niet ontvangen maar zou u dat in het vervolg graag willen, stuur dan even een mail naar info@dorpsraadzwaagdijk-west.nl.
NIeuwsbrief januari 2019

——————————————————————————————————————-

UITNODIGING DORPSRAADVERGADERING

Bij deze wordt u van harte uitgenodigd voor de dorpsraadvergadering van 4 februari (20:00 uur in de Wildebras te Zwaagdijk-West).

De agenda voor deze avond:

– Opening.

– Notulen 7 januari jl.

– Post en mededelingen.

– Samenstelling DR/betrekken jongeren.

– Uitvoeringsagenda gemeente Medemblik.

– Werkgroepen.

– Rondvraag.

– Sluiting.

——————————————————————————————————————–

UITNODIGING DORPSRAADVERGADERING

Bij deze wordt u van harte uitgenodigd voor de dorpsraadvergadering van 7 januari (20:00 uur in de Wildebras te Zwaagdijk-West).

– Opening.

– Notulen 5 november jl.

– Post en mededelingen.

– Werkgroepen.

– Samenstelling dorpsraad.

– Jaarvergadering.

– Sluiting.

——————————————————————————————————————–

UITNODIGING DORPSRAADVERGADERING

Op 5 november 20:00 uur (Wildebras) zal er weer een dorpsraadvergadering gehouden worden, u bent hier van harte voor uitgenodigd.
– Opening
– Jongerenwerker
– Notulen 3 september jl.
– Post en mededelingen
– Vervolg dorpsvisie.
– Werkgroep vorming, door bewoners en dorpsraadleden.
* De herinrichting van de Balkweiterhoek.
* Woningbouw in het dorp.
* Herinrichting meester Derrikspark.
* Landschapsbescherming rondom de Kromme Leek.
* Het bedrijventerrein Zevenhuis.
– Samenstelling dorpsraad.
– Overleg dorpsraad/Wildebrasbestuur.
– Rondvraag.
– Sluiting.
——————————————————————————————————-
DORPSVLAG

De Zwaagdijkse dorpsvlag is weer in voorraad en kan weer gekocht worden!
Voor het extra dorpsgevoel, leuk als cadeau of gewoon voor u zelf, om te vlaggen bij dorpse-en buurtfeestelijkheden.

Betekenis vlag: In het rood de Jacobsschelp, symbool voor Sint Jacobus, patroon heilige van de plaatselijke kerk.
Het geel is de dijk.
Het blauw van de Cromme leek.
Het wit symboliseert de oorspronkelijke overhaal bij de Medemblikker trekvaart.
Het groen staat voor het agrarisch gebied, het weide landschap.

Ze zijn er in 2 formaten : 100 x 150 cm prijs € 15,-
150 x 225 cm prijs € 25,-

Ze zijn af te halen bij Cees Diekmann of Peter van Langen.
————————————————————————————————————
UITNODIGING DORPSRAADVERGADERING

Maandag 3 september om 20:00 uur is er weer een openbare dorpsraadsvergadering in “De Wildebras”.
U bent hiervoor van harte uitgenodigd.

Agenda:
– Notulen vergadering 2 juli j.l.
– Post & mededelingen.
– Kernvisie.
– Woningbouw.
– Inrichting speeltuin.
– Thema-avond.
– Rondvraag.
– Sluiting.
—————————————————————————————————————
UITNODIGING DORPSRAADVERGADERING

Aanstaande maandag 2 juli is er om 20:00 uur weer een dorpsraadvergadering. U bent hiervoor van harte uitgenodigd.

* Opening.
* Notulen vergadering 7 mei j.l.
* Post & mededelingen.
* Dorpswerk NH/kernvisie.
* Nieuwe privacywet.
* Vervolg wijkschouw.
* Thema-avond.
* Rondvraag.
* Sluiting.

Mocht u niet in de mogelijk zijn om aanwezig te zijn maar wilt u wel graag een agendapunt inbrengen, stuur dan een mail naar info@dorpsraadzwaagdijk-west.nl.
————————————————————————————————————-
BUURTPREVENTIE-APP

Sinds begin dit jaar is er een buurpreventie-app geactiveerd voor het gehele dorp. Via deze Whatsapp-groep kunt u op de hoogte worden gehouden van (verdachte) situaties i.v.m. de veiligheid in het dorp. Door samen een oogje in het zeil te houden en elkaar te informeren dragen we allemaal bij om dit te realiseren.

Wilt u ook toegevoegd worden aan deze buurtpreventie-app dan kunt u een mailtje sturen met uw naam en mobiele nummer naar zwaagdijkwest@gmail.com
————————————————————————————————————-
UITNODIGING DORPSRAADVERGADERING

Op maandag 7 mei (20:00 uur) is er weer een openbare dorpsraadvergadering in de Wildebras, u bent van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn.
Kunt u niet aanwezig zijn maar wilt u wel een agendapunt inbrengen of heeft u vragen/suggesties mail dan naar info@dorpsraadzwaagdijk-west.nl.

* Opening.
* Notulen vergadering 5 maart j.l.
* Post & mededelingen.
* Dorpsvisie.
* Dorpswerk NH; genodigde dhr. Cees Kooij.
* Relatie Wooncompagnie.
* Gesprek parochiebestuur.
* Dorpstrommel.
* Thema-avond i.s.m. bibliotheek.
* Rondvraag.
* Sluiting.
————————————————————————————————————-
UITNODIGING DORPSRAADVERGADERING

Op maandag 5 maart (20:00 uur) is er weer een dorpsraadvergadering in de Wildebras, u bent van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn.
Mocht u niet aanwezig kunnen zijn maar wel een onderwerp willen inbrengen, dan horen we dat graag.

De agenda voor deze avond:
* Opening.
* Notulen vergadering 8 januari j.l.
* Post & mededelingen.
* Vervolg wijkschouw.
* Kassen Balkweiterhoek
* Politiek café.
* Uilengebied Zevenhuis.
* Rondvraag.
* Sluiting.
————————————————————————————————————–
Uitnodiging jaarvergadering dorpsraad Zwaagdijk-West

Maandag 19 februari aanvang 20.00 uur in de Wildebras.
Waarbij niet alleen het gebeuren van afgelopen jaar met u willen delen, maar ook de toekomstige ontwikkelingen in ons dorp.
Onderwerpen die leven zijn Westfrisiaweg- Zevenhuis- opwaardering Balkweiterhoek en Meester Derks Park- kerk etc. Tevens zal het onderwerp Veiligheid met alle aspecten die daar onder vallen uitgebreid besproken worden. Hiervoor hebben wij uitgenodigd Burgemeester Streng, en beleidsmedewerker integrale veiligheid Mark Hopman, waarbij u alle gelegenheid geboden wordt voor het stellen van vragen.

Agenda :
1. Opening door de voorzitter
2. Mededelingen en ingekomen stukken
3. Notulen jaarvergadering 9-1-2017
4. Jaarverslag 2017
5. Financieel verslag 2017
6. Bestuur samenstelling
7. Gesprek onderwerp Veiligheid, met medewerking van de Burgemeester en dhr. Hopman
8. Rondvraag
9. Sluiting
————————————————————————————————————–
UITNODIGING DORPSRAADVERGADERING

Op maandag 8 januari (20:00 uur) is er weer een dorpsraadvergadering in de Wildebras, u bent van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn.
Mocht u niet aanwezig kunnen zijn maar wel een onderwerp willen inbrengen, dan horen we dat graag.

* Opening.
* Notulen vergadering 6 november j.l.
* Post & mededelingen.
* Relatie bibliotheek commissie.
* Oplaadpunt voor scootmobiels bij het dorpshuis.
* Eet initiatief.
* Formulieren brigade.
* Hulp voor ouderen bij onwillige computers.
* Vervoercentrale.
* Zorg voor elkaar (een instelling die diensten aanbied aan
gemeenten, waar dorpen gebruik van kunnen maken).
* Jaarvergadering.
* Gelden 4/5 mei.
* Verwelkomen nieuwe bewoners.
* Rondvraag.
* Sluiting.
——————————————————————————————————————
Beste allen,

Bij deze de laatste nieuwsbrief van dit jaar met actuele onderwerpen die spelen in het dorp. Heeft u deze nieuwsbrief nog niet ontvangen maar zou u dat in het vervolg graag willen, stuur dan even een mail naar info@dorpsraadzwaagdijk-west.nl.
NIeuwsbrief december 2017
——————————————————————————————————————
UITNODIGING DORPSRAADVERGADERING

Op maandag 6 november (20:00 uur) is er weer een dorpsraadvergadering in de Wildebras, u bent van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn.
Mocht u niet aanwezig kunnen zijn maar wel een onderwerp willen inbrengen, dan horen we dat graag.

* Opening.
* Notulen vergadering 4 september en 18 september j.l.
* Post & mededelingen.
* Wijkschouw vervolg.
* N23.
* Thema-avond wijkteam/seniorenwoningen.
* Subsidie aanvraag.
* Aanschaf laptop/printer.
* Mail contact.
* Jaarvergadering.
* Rondvraag.
* Sluiting.
——————————————————————————————————————
Beste allen,

Bij deze de nieuwsbrief met actuele onderwerpen die spelen in het dorp. Heeft u deze nieuwsbrief nog niet ontvangen maar zou u dat in het vervolg graag willen, stuur dan even een mail naar info@dorpsraadzwaagdijk-west.nl.
nieuwsbrief september
——————————————————————————————————————
Op maandag 4 september juli (20:00 uur) is er een dorpsraadvergadering in de Wildbras, u bent van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn. Mocht u niet aanwezig kunnen zijn maar wel een onderwerp willen inbrengen, dan horen we dat graag.

Bij deze de agenda:

* Opening
* Notulen 3 juli 2017
* Post en mededelingen
* Wijkschouw
* N23
* Bijeenkomst wijkteam
* Rondvraag
* Sluiting
——————————————————————————————————————
Beste allen,

Bij deze onze eerste nieuwsbrief met actuele onderwerpen die spelen in het dorp. Heeft u deze nieuwsbrief nog niet ontvangen maar zou u dat in het vervolg graag willen, stuur dan even een mail naar info@dorpsraadzwaagdijk-west.nl.
Nieuwsbrief augustus
——————————————————————————————————————

Beste inwoners van Zwaagdijk-West,

Aankomende maandag 10 juli van 15:30-17:30 uur zal er een wijkschouw uitgevoerd worden in Zwaagdijk-West. Bij de wijkschouw zullen we samen een ronde maken door het dorp, hierbij zijn o.a. gemeente, woningbouwvereniging, wijkteam en dorpsraad aanwezig. De route voor de wijkschouw zal beginnen bij de kerk en school, hier zal o.a. gekeken worden naar de verkeersmaatregelen en de inrichting. Vervolgens gaat men naar de Balkweiterhoek, hier wordt o.a. gekeken naar de herinrichting, riolering, renovatie van woningen etc. Na de Balkweiterhoek zal de Wildebras en de omgeving van de Wildebras bekeken worden, denk hierbij aan o.a. onderhoud aan gebouw Wildebras en opwaardering speeltuin. Als laatste gaat men via de Klokkeweit naar het Meester Derrikspark, hier komt ter sprake de opwaardering van het park. Ook worden andere onderwerpen als terugkeer openbaar vervoer en betere aanwezigheid van wijkagent besproken.

Wilt u graag meelopen en uw ideeën en wensen kenbaar maken voor dit dorp, geef u dan op via info@dorpsraadzwaagdijk-west.
——————————————————————————————————————–
Beste allen,

Allereerst bedankt voor de inwoners die aanwezig konden zijn op de bewonersavond, goed om te zien dat de betrokkenheid groot is. Naar aanleiding van deze geslaagde bewonersavond, ontvangt u hier de inventarisatie van alle opgehaald ideeën voor Zwaagdijk-West.
In dit bestand (wensen) kunt u zien dat er meerdere pagina’s zijn: verkeer, veiligheid en sociaal; recreatie en accommodaties; woningen, woningbouw en economie; openbare ruimte en milieu. Door dit apart aan te klikken krijgt u alle resultaten van deze vier groepen te zien.

Aan de hand van de opgehaalde ideeën zal er een wijkschouw plaatsvinden (10 juli 15:30-17:30 uur). Bij deze wijkschouw zijn o.a. gemeente, woningbouwvereniging, wijkteam en dorpsraad aanwezig. De route zal bij de school starten, vervolgens wordt gelopen door de Balkweiterhoek, dan de Wildebras en eindigen, via de Klokkeweit, in het Meester Derrikspark. Na het verzamelen van al deze informatie zal de gemeente een 5-jaren plan opzetten voor de realiseerbare projecten, de dorpsraad maakt met behulp van de resultaten een toekomstvisie voor het dorp.
Gemeente en dorpsraad zullen dat in samenspraak doen, we houden u hiervan op de hoogte.

Wilt u meer weten van de dorpsraad dan kunt u ook onze facebookpagina volgen. Hier zijn een kort verslag en foto’s van de bewonersbijeenkomst geplaatst.

De dorpsraad is een schakel tussen bewoners en gemeente dus mocht u vragen/opmerkingen of suggesties hebben, we horen het graag!
——————————————————————————————————————–
UITNODIGING DORPSRAADVERGADERING

Op maandag 3 juli (20:00 uur) is er een dorpsraadvergadering in de Wildbras, u bent van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn. Mocht u niet aanwezig kunnen zijn maar wel een onderwerp willen inbrengen, dan horen we dat graag.

Bij deze de agenda:

* Opening
* Notulen 1 mei 2017
* Post en mededelingen
* Wijkschouw
* Woonvisie
* Samen ouder project
* Bibliotheek
* Zevenhuis
* Bijeenkomst wijkteam
* Rondvraag
* Sluiting
——————————————————————————————————————–

Bewonersavond Zwaagdijk West

Op dinsdagavond 30 mei werd er een bewonersavond voor alle inwoners van Zwaagdijk-West georganiseerd. De avond werd door meer dan 100 mensen bezocht. De wensen over de leefbaarheid en inrichting van Zwaagdijk West werd besproken. Belangrijke wensen waren onder andere betaalbare woningen voor de jeugd, senioren woningen voor de oudere Zwaagdijkers, inrichting van het Derrikspark, renovatie van de speeltuin in de Wildebras, en maatregelen tegen het te hard rijden in de 30 km zone. Men was faliekant tegen hoogbouw op het bedrijventerrein Zevenhuis. De dorpsraad samen met ambtenaren van de gemeente Medemblik werken eendrachtig samen om alle wensen op papier te zetten en deze te verspreiden onder de inwoners van Zwaagdijk West. In Juni volgt er een zogenaamde Dorpsschouw om alle knelpunten met eigen ogen te bekijken. Daarna wordt een kort en lang termijn plan gemaakt, en gaat de gemeente Medemblik samen met de Dorpsraad bekijken hoe daar invulling aan kan worden gegeven.

De aanwezigen waren eensluidend in hun oordeel, een prachtige avond waarin de stem van de Zwaagdijker werd gehoord.

——————————————————————————————————————–