Woningbouw

Woningbouw

Er zijn op dit moment twee woningbouwplannen in Zwaagdijk-West. Het eerste plan (Perenlaan) is het gebied tegenover de Klokkeweit ten noorden van de Zwaagdijk waar nu een fruitboomgaard staat. Het plan kent drie woningtypen die zijn geïnspireerd op de bouwvolumes op een voormalig boerenerf. De eerste is een stolp waar 4 seniorenwoningen worden gepland. Het vormt het beeldbepalende gebouw aan de rand bij de Zwaagdijk. Hierachter liggen 10 eigentijdse woningen met een eenvoudige hoofdvorm en een uitstraling die meer bescheiden is. Tenslotte zijn er 4 woningen geprojecteerd in een duurder segment. Dat laatste moet nog worden ingevuld.

De laatste stand van zaken is te vinden via deze link of de website van ontwikkelaar USP.

Op maandag 15 januari organiseerde ontwikkelaar USP een informatieavond over de procedure rondom het bestemmingsplan. Klik op de afbeelding hieronder voor meer informatie.

Let op: het ging uitsluitend over het bestemmingsplan, er is nog geen informatie over de verkoop beschikbaar.

Het tweede plan betreft het gebied ten zuiden van de Zwaagdijk, juist achter de Klokkeweit, het perceel “Hermans”. Op aandringen van de Dorpsraad is er overleg georganiseerd tussen de gemeente, eigenaar Hermans, de projectleider en de Dorpsraad. Het verslag van een gesprek op 22 augustus 2022 is hier te vinden.
Na een bespreking in de openbare vergadering van juni is de Dorpsraad van mening dat het dorp meer betrokken moet worden bij de invulling van het perceel. Tot nu toe zijn dat alleen de direct omwonenden geweest.
In het najaar van 2023 is er bodemonderzoek gedaan. Naar aanleiding hiervan gaan er saneringswerkzaamheden plaatsvinden tussen 2 en 10 april. Meer hierover in deze brief. Tijdens de saneringswerkzaamheden is gebleken dat nader onderzoek nodig is. Hierdoor zijn de werkzaamheden vertraagd. In deze brief leest u hierover meer.

Tot zover het laatste nieuws over nieuwe woningen in Zwaagdijk-West.