Woningbouw

Woningbouw

Het eerste plan is het gebied tegenover de Klokkeweit ten noorden van de Zwaagdijk waar nu een fruitboomgaard staat. Het plan kent drie woningtypen die zijn geïnspireerd op de bouwvolumes op een voormalig boerenerf. De eerste is een stolp waar 4 seniorenwoningen worden gepland.
Het vormt het beeldbepalende gebouw aan de rand bij de Zwaagdijk. Hierachter liggen 10 eigentijdse woningen met een eenvoudige hoofdvorm en een uitstraling die meer bescheiden is. Tenslotte zijn er 4 woningen geprojecteerd in een duurder segment. Dat laatste moet nog worden ingevuld.

De gemeenteraad is akkoord gegaan met de ontwikkeling van het bouwplan in dit gebied.
Er is een projectleider aangezocht en deze is aan de gemeente Medemblik voorgesteld. Wij wachten nu op een reactie. Er is nog wel een traject te gaan. Er moet een overeenkomst tussen de ontwikkelaar en de gemeente Medemblik worden gesloten. Daarna moet het plan voorgelegd worden aan de provincie die ook haar mening moet geven. Pas daarna kan de volgende stap worden gezet.
Dat betekent dat wij verwachten dat ergens in 2022 met de bouw kan worden begonnen.


Het tweede plan betreft het gebied ten zuiden van de Zwaagdijk, juist achter de Klokkeweit. Aanvankelijk mocht de Dorpsraad van de gemeente geen contact opnemen met de eigenaar van dit gebied. Na aandringen werd toch toestemming gegeven, en bleek dat de eigenaar Hermans juist het contact met de Dorpsraad heel erg op prijs stelde. Hoe hier verder. Ook hier is de bedoeling om woningen te bouwen met een mix in het goedkope segment voor starters en een aantal duurdere woningen.
De plannen zijn nog niet uitgewerkt omdat de Dorpsraad heeft voorgesteld om eerst met de direct omwonenden te overleggen om te inventariseren of er ideeën zijn wat men wel en niet waardeert.
Daar moet dan goed rekening mee worden gehouden. Daarna wil de Dorpsraad nog eens een behoeftepeiling in het dorp doen.
De omwonenden krijgen binnenkort (mogelijk juni of juli 2021) een uitnodiging om mee te praten en hun ideeën te spuien. Daarna organiseren wij de behoeftepeiling samen met de ontwikkelaar. Dit plan zal mogelijk ergens in 2023 kunnen worden gestart.

Tot zover het laatste nieuws ver nieuwe woningen in Zwaagdijk-West.