Facebook icon
Beste inwoner,

Bij deze de nieuwsbrief waarmee we u op de hoogte willen brengen van de belangrijkste ontwikkelingen die nu gaande zijn.Kerk


De kerk in Zwaagdijk-West is één van de drie kerken van het parochiebestuur. Van de drie kerken heeft Zwaagdijk-West de minst monumentale status en is een kerk met achterstallig onderhoud.
Op grond van deze overwegingen heeft men besloten om Zwaagdijk-West te sluiten.
Er is een werkgroep toekomst van de kerk geformeerd om te zien welke mogelijkheden er liggen. Ook is Reliplan ingeschakeld een organisatie gespecialiseerd en begeleiden wij de verkoop van kerkgebouwen. De waarde van het gebouw is geschat op rond de 350.000 euro.
Men denkt dat alleen afbraak en nieuwbouw van seniorenwoningen of iets dergelijks enige kans maakt. Dat er een algemeen maatschappelijke bestemming op ligt, is een obstakel.
Als de Dorpsraad nieuwe ideeën wil aanbrengen wordt dat gewaardeerd.

Zevenhuis


Naar aanleiding van de plannen van gemeente Hoorn om het bestemmingsplan te wijzigen (bouwhoogte van 10m naar 20m en toestaan sector transport, distributie en logistiek), heeft de dorpsraad de commissievergadering bezocht. Ondanks het inspreken door de dorpsraad, met duidelijke tegenargumenten, blijkt dat elke politieke partij zijn standpunt al op papier heeft vastgesteld.
We gaan bekijken welke mogelijkheden er alsnog zijn om verdere stappen te ondernemen.
We worden hierin gesterkt door de gemeente Medemblik.

N23


Op 6 september is het tweede overleg geweest met Heijmans over het afsluiten van het verkeer richting Enkhuizen, komende vanaf Hoornseweg en Wogmergouw. Deze verkeerssituatie gaat ongeveer een jaar duren en kan mogelijk Zwaagdijk-West meer belasten door een toenemende verkeersstroom.
Om dit zoveel mogelijk te beperken zijn er enkele voorstellen gedaan, o.a.: het plaatsen van stoplichten en/of wegversmallingen (rekening houdend met de veiligheid rond school).
Mocht blijken dat na deze maatregelen de verkeersstroom nog steeds aanzienlijk blijft, dan zou er een mogelijkheid zijn tot een gehele of gedeeltelijke afsluiting van de Zwaagdijk.
We zijn benieuwd naar uw reactie hierover!

Website/Facebook


Wilt u op de hoogte blijven of meer informatie, dan kunt u de website bezoeken of de facebookpagina liken.Heeft u vragen en/of opmerkingen dan horen wij dat graag, u kunt altijd contact met ons opnemen.