Facebook icon
Beste inwoner,

Bij deze de eerste nieuwsbrief waarmee we u op de hoogte willen brengen van de belangrijkste ontwikkelingen die nu gaande zijn.Wijkschouw


Zoals u weet heeft er een wijkschouw plaats gevonden, hier kwamen veel punten aan de orde, o.a.:

* De verkeersveiligheid bij de Sint Lidwina, denk hierbij aan parkeergelegenheid, voetpad vanaf school tot de Klokkeweit, herinrichting 15 km zone incl. een oversteekplaats, een veilige opstapplaats voor de gymbus. Graag zou het schoolbestuur ook een betere toegankelijk- en zichtbaarheid willen van de school d.m.v. een eigen ingang/brug.

* In het najaar/begin 2018 zal er gestart worden met het vervangen van de riolering en de herinrichting van de Balkweiterhoek. Er is ook gesproken over de behoefte aan senior- en starterswoningen en over het onderhoud en verkoop van huurwoningen.

* Graag zou men wat aanpassingen willen in de speeltuin en een plan voor de grond van de voormalige kinderboerderij.

* Voor het park is het reeds ingediende herinrichtingsplan ter sprake gekomen, tevens bleek er behoefte aan speelgelegenheid voor de leeftijd 12+ in de vorm van bijvoorbeeld skatebaan/crossbaan.

De uitvoerbaarheid van deze punten worden in het najaar, met de gemeente, besproken. Hier wordt u uiteraard van op de hoogte gehouden.

N23


Op uitnodiging van Heymans is er een gesprek geweest over de mogelijke verkeerssituatie bij de herinrichting van de Wogmergouw/Hoornseweg en de eventuele consequentie (toename sluipverkeer) voor Zwaagdijk-West. Een vervolggesprek hierover zal plaatsvinden op 6 september.

Uitnodiging vergadering


Op 4 september (20:00 uur) zal er weer een vergadering zijn in de Wildebras, u bent hiervoor van harte uitgenodigd.

Agenda

* Opening
* Notulen 3 juli 2017
* Post en mededelingen
* Vervolg wijkschouw/dorpsvisie
* N23 Wogmergouw/Hoornseweg
* Bijeenkomst wijkteam
* Rondvraag
* Afsluiting

Website/Facebook


Wilt u op de hoogte blijven of meer informatie, dan kunt u de website bezoeken of de facebookpagina liken.Heeft u vragen en/of opmerkingen dan horen wij dat graag, u kunt altijd contact met ons opnemen.