Facebook icon
Beste inwoner,

Bij deze de laatste nieuwsbrief van 2017 waarmee we u op de hoogte willen houden van de actuele ontwikkelingen.Vervolg wijkschouw


In oktober is er een overleg geweest met de gemeente en Wooncompagnie over het vervolg van de wijkschouw. In dit gesprek zijn globaal de planning op korte-en langere termijn besproken.
Op de korte termijn staat o.a. de herindeling en veiligheid bij de school/kerk. Ook wil de gemeente graag het gebied rond de Wildebras herinrichten. Op de middellange planning staat het vervangen van de riolering in de Balkweiterhoek alsmede de herinrichting. De bewoners zullen hier over mee mogen denken en worden dan ook nauw betrokken bij dit project. Op de langere termijn staat o.a. de herinrichting van het park.
Uit de woonvisie bleek eerder dat er geen nieuwbouw was toegestaan in Zwaagdijk-West. N.a.v. een reactie hierop, vanuit de dorpsraad, zijn er toch 10 woningen toegewezen voor kleinschalig wonen. Er is gesproken over de mogelijkheid van seniorenwoningen en betaalbare woningen voor jongeren.

Naar aanleiding, van deze beslissing, is er twee weken geleden een thema-avond geweest over seniorenwoningen, deze avond is door veel belangstellenden bezocht. Voor deze thema avond waren Nadja Mertens van de Wooncompagnie, Yvonne Peijcke en Karin Kaag, van de gemeente Medemblik, aanwezig. Als deskundige was de heer Koelwijn uitgenodigd.
Er werd informatie gegeven wat wel en niet kan, dat de gemeente een voorkeur heeft voor een Co�peratieve Persoonlijk Ondernemerschap, dat de woningcompagnie graag met ons meedenkt.
Er is gediscussieerd over de behoefte aan levensbestendige seniorenwoningen maar ook betaalbare woningen voor jongeren. Uiteindelijk hebben 20 belangstellenden zich aangemeld om hierover verder te denken.
Ook is heftig gepraat over de toekomst van de kerk. De Dorpsraad voelt zich verantwoordelijk hiermee verder te gaan, en zal in het nieuwe jaar de 20 belangstellenden uitnodigen om te praten over verdere stappen en zal in gesprek gaan met het parochiebestuur over de kerk.

N23


Ondertussen is het Noordelijke deel van het traject geopend en is de afsluiting vanaf de A7 v.w.b. Hoornseweg/Wogmergouw een feit. De verwachte toename van het sluipverkeer door Zwaagdijk-West blijkt mee te vallen. De tellingen die over een aantal maanden worden gehouden zullen hier meer duidelijkheid over geven.

WhatsApp buurtpreventie


WhatsApp buurtpreventie is er voor de burger, maar het zijn ook extra ogen en oren voor de politie. Zodra je iets verdachts ziet of hoort, zoals (vermoedens van) inbraak, oplichting, vernieling, straatroof, bedreiging of mishandeling dan kun je eenvoudig via jouw WhatsApp groep een melding maken. Op die manier is iedereen bij jou in de buurt direct op de hoogte.
Ook jij kunt deelnemen aan de WhatsApp Buurtpreventie en verdachte situaties doorgeven aan de buurtbewoners. Samen maak je de buurt leefbaarder en veiliger!
Sinds vorige week is de WhatsApp buurtpreventie Zwaagdijk-West geactiveerd. U kunt u hiervoor opgeven zodat u in de Whatsapp groep toegevoegd wordt.

Dit kunt u doen door een mail met uw naam, telefoonnummer en adres te sturen naar: zwaagdijkwest@gmail.com

Website/Facebook


Wilt u op de hoogte blijven of meer informatie, dan kunt u de website bezoeken of de facebookpagina liken.Heeft u vragen en/of opmerkingen dan horen wij dat graag, u kunt altijd contact met ons opnemen.