Lief en Leed

Lief en Leed


MAART 2021

De dorpsraad heeft tijdens de laatste dorpsraad vergadering  besloten een “lief en leed” groep samen te stellen ( waarover ook bericht is in de nieuwsbrief van maart 2021).

Begin deze maand hebben we, als waardering, een bloemetje gebracht bij de familie Vriend. Ben zien we regelmatig zwerfafval verzamelen in het gehele dorp en het Meester Derrikspark, mede dankzij de inzet van Ben blijft de omgeving netjes. Mevr. Vriend nam het bloemetje in ontvangst, zelf heeft ze ook een moeilijke tijd achter de rug maar is gelukkig herstellende.