Home

Welkom op de website van de dorpsraad van Zwaagdijk-West

Hierop vindt u alle informatie over het doen en laten van de dorpsraad. Zaken die voor u interessant kunnen zijn, zoals: de agenda met de vergaderingen van de dorpsraad, nieuws en actuele ontwikkelingen in Zwaagdijk-West en de leefbaarheid in ons dorp. Heeft u vragen of opmerkingen over het reilen en zeilen in het dorp? Geef deze dan aan ons door. Gewoon even op contact klikken of stuur een mail naar: info@dorpsraadzwaagdijk-west.nl.

En de bus die kwam niet…
26 statenleden kwamen maandag 14 september per touringcar een kijkje nemen in de gemeente Medemblik. Via een vooraf uitgestippelde route werden de zoeklocaties voor plaatsing van grote windmolens bezocht. Natuurlijk was deze trip ook bekend bij de tegenstanders van deze plannen. De dorpsraden van de aangewezen locaties hadden zich voorbereid om de statenleden ter plekke duidelijk te maken dat deze windmolens (ashoogte 120 meter) hier niet passen.

Het ontbreken van steun bij de bewoners van de dorpen, werd overal ondubbelzinnig duidelijk gemaakt door posters, spandoeken, rijdende reclameborden, zelfs door een protesterende hond.

In Hauwert liep het reisschema uit de hand…..de statenleden stapten uit om de argumenten tegen, aan te horen. In Zwaagdijk-Oost moest de bus noodgedwongen de Zwaagdijk volgen achter een kolonne protesterende bewoners op hun trekkers. Zodoende reden de actievoerders elkaar in de wielen. De bewoners van Zwaagdijk-West hebben de bus niet eens zien langskomen. 100 windmolentjes met een duidelijk bordje NEE, honderden posters, spandoeken, en tientallen bewoners vóór de kerk, die daar bijna 2 uur hebben staan wachten op de bus, die nooit kwam. Een enorme teleurstelling, die met een ruimer tijdsschema voor deze trip, voorkomen had kunnen worden. Nogmaals is duidelijk gebleken dat er in Zwaagdijk-West voor windmolens géén draagvlak aanwezig is.

Afz.: Theo Weppner (dorpsraad Zwaagdijk-West)

Bezwaarbrief Wind Op Land
De provincie heeft plannen om West-Friesland en dus ook onze achtertuin bij de Kromme Leek vol te zetten met enorme windmolens. Er is op dit moment sprake van 19 windturbines in het stroomgebied van de Leek. Van de A7 tot aan het achtereind van Zwaagdijk-Oost. Wij proberen de ontwikkelingen zo goed mogelijk te volgen en tegengas te geven. Zo veel en zulke grote molens tussen Nibbixwoud/Hauwert en Zwaagdijk-West/Zwaagdijk-Oost kunnen niet zomaar in dit landschappelijk kwetsbare gebied geplaatst worden. Ook de gemeente Medemblik ziet dat niet zitten.

Bent u het met ons standpunt eens? Download dan de Bezwaarbrief Windmolens in Zwaagdijk-West en stuur hem voorzien van uw handtekening naar de provincie. Ook uw reactie is belangrijk!!