Home

Welkom op de website van de dorpsraad van Zwaagdijk-West

Hierop vindt u alle informatie over het doen en laten van de dorpsraad. Zaken die voor u interessant kunnen zijn, zoals: de agenda met de vergaderingen van de dorpsraad, nieuws en actuele ontwikkelingen in Zwaagdijk-West en de leefbaarheid in ons dorp. Heeft u vragen of opmerkingen over het reilen en zeilen in het dorp? Geef deze dan aan ons door. Gewoon even op contact klikken of stuur een mail naar: info@dorpsraadzwaagdijk-west.nl.

Bezwaarbrief Wind Op Land
De provincie heeft plannen om West-Friesland en dus ook onze achtertuin bij de Kromme Leek vol te zetten met enorme windmolens. Er is op dit moment sprake van 19 windturbines in het stroomgebied van de Leek. Van de A7 tot aan het achtereind van Zwaagdijk-Oost. Wij proberen de ontwikkelingen zo goed mogelijk te volgen en tegengas te geven. Zo veel en zulke grote molens tussen Nibbixwoud/Hauwert en Zwaagdijk-West/Zwaagdijk-Oost kunnen niet zomaar in dit landschappelijk kwetsbare gebied geplaatst worden. Ook de gemeente Medemblik ziet dat niet zitten.

Bent u het met ons standpunt eens? Download dan deĀ Bezwaarbrief Windmolens in Zwaagdijk-West en stuur hem voorzien van uw handtekening naar de provincie. Ook uw reactie is belangrijk!!